Home > Consular Affairs > Important Notice
Njoftim për mënyrën e pagesës për shërbimet konsullore
2019-11-29 18:35

Për të përmisuar shërbimin konsullor, Ambasada Kineze në Shqipëri do të pranojë kryerjen e pagesave vetëm me kartë ose pagesë në arkë në bankë. Pagesat cash nuk do të pranohen më në zyrën konsullore. Aplikuesit duhet të paguajnë me kartë krediti ose debiti në terminalin POS në momentin e marrjes së vizës ose dokumentit të legalizuar. Lista e kartave që mund të përdoren në terminalin POS janë si më poshtë:

Aplikuesit mund të zgjedhin edhe të bëjnë pagesën cash në arkë, pranë cdo dege të Raiffeisen Bank paraprakisht, dhe të paraqiten me faturën e bankës në zyrën konsullore për të tërhequr vizën ose dokumentin e legalizuar.

Ju njofton për sa më sipër.

Ambasada e Republikës Popullore të Kinës

në Republikën e Shqipërisë

29 Nëntor 2019

Suggest To a Friend:   
Print